Obchodní podmínky

Doprava a platba

 

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název: TRILEK a. s.

Sídlo: 1. máje 17, 739 61 Třinec, Staré Město

IČ: 26874571

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2966

Telefon: +420 558 330 219, +420 558 997 213
Email: e-shop@lekarna-oaza.cz

Kontaktní adresa: 1. máje 17, 739 61 Třinec, Staré Město
Seznam provozoven: BENU lékárna, 1. máje 17, 739 61 Třinec, Staré Město

Provozní doba: pondělí, středa a čtvrtek od 7 do 17 hodin, úterý a pátek od 7 do 16 hodin.

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Prodávající přijímá platby v hotovosti, převodem na účet, platby kartou ve vlastní provozovně, formou akceptovaných ceninových poukázek a prostřednictvím zaměstnaneckých výhod systému Benefit management. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. Barevné provedení se může odlišovat.

Prodávající zpřístupňuje informace o nabízených produktech, takzvané příbalové letáky, které mu poskytl výrobce, případně dovozce.

Informace poskytnuté kupujícím v objednávce se považují za správné a kupující (objednatel) zodpovídá za jejich úplnost a správnost.

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. U dodávky zboží do zahraničí se tyto lhůty přiměřeně prodlužují.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení:
Česká pošta - doporučená zásilka - platba předem - 77 Kč (při objednávce do 500 Kč a hmotnosti do 200 gramů)
Česká pošta - doporučená zásilka - dobírka - 113 Kč (při objednávce do 500 Kč a hmotnosti do 200 gramů)
Česká pošta - balík do ruky - platba předem - 104 Kč (při nákupu nad 2 000 Kč je dopravné zdarma)
Česká pošta - balík do ruky - dobírka - 140 Kč (při nákupu nad 2 000 Kč je dopravné zdarma, dobírka 36 Kč)
Česká pošta - balík do balíkovny - platba předem - 64 Kč (při nákupu nad 2 000 Kč je dopravné zdarma)
Česká pošta - balík do balíkovny - dobírka - 82 Kč (při nákupu nad 2 000 Kč je dopravné zdarma, dobírka 18 Kč, možnost platby kartou)
Osobní odběr - BENU Lékárna Třinec (dříve Lékárna Oáza) - ZDARMA
GLS kurýrní služba - platba předem - 74 Kč (při nákupu nad 2 000 Kč je dopravné zdarma)
GLS kurýrní služba - dobírka - 123 Kč (při nákupu nad 2 000 Kč je dopravné zdarma, dobírka 49 Kč)
Zásilkovna ČR - platba předem 74 Kč (při hmotnosti do 4 500 gramů, při nákupu nad 2 000 Kč zdarma)
Zásilkovna ČR - dobírka 98 Kč (při hmotnosti do 4 500 gramů, při nákupu nad 2 000 Kč doručení zdarma, dobírka 24 Kč)
Zásilkovna Slovensko - platba předem 115 Kč (při nákupu nad 3 000 Kč zdarma)
Zásilkovna Slovensko - dobírka 115 Kč (při nákupu nad 3 000 Kč zdarma, dobírka 24 Kč)
Slovenská pošta - platba předem 125 Kč (při nákupu nad 3 000 Kč zdarma)
Slovenská pošta - dobírka 161 Kč (při nákupu nad 3 000 Kč doručení zdarma, dobírka 36 Kč)

U objednávek, jejichž celková hodnota přesahuje 2 000 Kč a místo dodání se nachází na území České republiky, prodávající neúčtuje poštovné a balné, pouze doběrečné, pokud je způsob úhrady na dobírku.

U objednávek, jejichž celková hodnota přesahuje 3 000 Kč a místo dodání se nachází na území Slovenské republiky, prodávající neúčtuje poštovné a balné, pouze doběrečné, pokud je způsob úhrady na dobírku.

Zasílání na území Slovenské republiky probíhá přes kurýrní službu GLS, Slovenskou poštu a pobočky Zásilkovny.

Cena a doprava zdarma je kalkulována pro balíky do 4,5 kg. V ostatních případech může být cena vyšší, případně může být účtován doplatek.

Zboží do jiných zemí zasíláme na základě individuální kalkulace.

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží kupující bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 15 Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximální částky celkem 500 Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč. Tento odstavec se použije obdobně i v případě nevyzvednutí zboží při osobním odběru.

Dále má prodávající v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit.

Údaje pro doručení, které uvede kupující v objednávce, se považují za správné, bezchybné, úplné a umožňující řádné doručení zboží, a to včetně e-mailové adresy a telefonního čísla. V opačném případě může prodávající objednávku zrušit, případně pokud došlo k odeslání objednávky a nebylo možné ji řádně doručit, požadovat náhradu škody.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Prodávající může odstoupit od smlouvy (objednávky), pokud kupující neprovede úhradu do 5 pracovních dnů na jeho účet, nebo na účet zprostředkovatele plateb. Prodávající může odstoupit od smlouvy (objednávky), pokud kupující uvede nesprávné údaje, nebo neúplné údaje, které vylučují řádné doručení, nebo pokud objedná více než 10 kusů jednoho druhu zboží (léčiv) bez platby předem.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 15 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 15denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

5. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Formulář ke stažení zde (udělat jako prolink).

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Adresy odkazů na formuláře:
Uplatnění reklamace

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží, nebo osobě, která zabezpečuje výdej zboží pro osobní odběr.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších společností, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Pokud není v detailu produktu uvedeno jinak, platí speciální akce (akční nabídka, nabídky s dárkem) jen do vyprodání zásob.

Předmětem objednávky, která má být zaslána, může být jen zboží, které nevyžaduje zvláštní režim (například uchovávání v chladu). Pokud zboží vyžaduje zvláštní režim, je možný pouze osobní odběr v BENU Lékárně Třinec (dříve Lékárna Oáza).

Informační servis je poskytován v pracovních dnech od 7 do 15 hodin telefonicky nebo e-mailem.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 26. ledna 2023.

nahoru

Doprava a platba

 • Zboží lze ZDARMA osobně převzít na adrese: Lékárna Oáza.cz, 1. máje 17, Třinec, 73961
 • DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené!!!
 • Platba: Hotově (dle možností v lékárně) 0 Kč / 0 €
 • Platba: Platba předem - bankovním převodem 0 Kč / 0 €
 • Cena dopravy od 77 Kč / 3.35 €
 • Platba: Dobírka 36 Kč / 1.57 €
 • Platba: Platba předem - bankovním převodem 0 Kč / 0 €
 • Platba: Platba předem - online platba nebo platba kartou / eBenefity / Edenred Card 0 Kč / 0 €
 • Cena dopravy od 110 Kč / 4.78 €
 • Platba: Dobírka 36 Kč / 1.57 €
 • Platba: Platba předem - bankovním převodem 0 Kč / 0 €
 • Platba: Platba předem - online platba nebo platba kartou / eBenefity / Edenred Card 0 Kč / 0 €
 • Cena dopravy od 66 Kč / 2.87 €
 • Platba: Dobírka 18 Kč / 0.78 €
 • Platba: Platba předem - bankovním převodem 0 Kč / 0 €
 • Platba: Platba předem - online platba nebo platba kartou / eBenefity / Edenred Card 0 Kč / 0 €
 • Cena dopravy od 84 Kč / 3.65 €
 • Platba: Dobírka 49 Kč / 2.13 €
 • Platba: Platba předem - bankovním převodem 0 Kč / 0 €
 • Platba: Platba předem - online platba nebo platba kartou / eBenefity / Edenred Card 0 Kč / 0 €
 • Cena dopravy od 59 Kč / 2.57 €
 • Platba: Dobírka 49 Kč / 2.13 €
 • Platba: Platba předem - bankovním převodem 0 Kč / 0 €
 • Platba: Platba předem - online platba nebo platba kartou / eBenefity / Edenred Card 0 Kč / 0 €
 • Cena dopravy od 85 Kč / 3.7 €
 • Platba: Dobírka 29 Kč / 1.26 €
 • Platba: Platba předem - bankovním převodem 0 Kč / 0 €
 • Platba: Platba předem - online platba nebo platba kartou / eBenefity / Edenred Card 0 Kč / 0 €
 • Cena dopravy od 135 Kč / 5.87 €
 • Platba: Dobírka 49 Kč / 2.13 €
 • Platba: Platba předem - bankovním převodem 0 Kč / 0 €
 • Platba: Platba předem - online platba nebo platba kartou / eBenefity / Edenred Card 0 Kč / 0 €
 • Cena dopravy od 135 Kč / 5.87 €
 • Platba: Dobírka 36 Kč / 1.57 €
 • Platba: Platba předem - bankovním převodem 0 Kč / 0 €
 • Platba: Platba předem - online platba nebo platba kartou / eBenefity / Edenred Card 0 Kč / 0 €
 • Cena dopravy od 129 Kč / 5.61 €
 • Platba: Dobírka 36 Kč / 1.57 €
 • Platba: Platba předem - bankovním převodem 0 Kč / 0 €
 • Platba: Platba předem - online platba nebo platba kartou / eBenefity / Edenred Card 0 Kč / 0 €

nahoru